Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Động cơ Duramax mới mạnh mẽ trên dòng bán tải
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Động cơ Duramax mới mạnh mẽ trên dòng bán tải

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Động cơ Duramax mới mạnh mẽ trên dòng bán tải


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Theo như những gì đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, mới đây General Motor vừa mới chính thức công bố khối động cơ mới chạy bằng máy dầu diesel, đi kèm công nghệ Duramax 6.6L mới. Chevrolet cho rằng, đây là động cơ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trong phân khúc bán tải, nó sẽ sớm được lắp ráp vào các đời xe 2017 của hãng.

Động cơ diesel Duramax dung tích 6.6 lít mới của General Motor, có khả năng mang đến sức mạnh công suất cực đại lên đến 445 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 1.221 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/ phút. Chắc chắn rằng, khối động cơ mới này sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị dành cho người tiêu dùng của Chevrolet.

Động cơ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại

Cụ thể, trang bị động cơ mới sắp xuất hiện trên các mẫu bán tải 2017 của nhà sản xuất xe hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, mạnh hơn hẳn công nghệ của Ford – Ford Super Duty về công suất (445 so với 440 mã lực), tuy nhiên về khả năng làm việc của mô men xoắn lại thấp hơn (1.221 so với 1.254 Nm).

dong-co-duramax-moi-manh-me-tren-dong-ban-tai-1.jpg

Động cơ mới sắp xuất hiện trên các mẫu bán tải 2017 của Chevrolet mạnh hơn Ford Super Duty về công suất

Nhiều nguồn tin tức xe hơi còn khẳng định, động cơ diesel với công nghệ Duramax này có nhiều cải tiến vượt trội hơn hẳn, điều đó đã được chứng minh qua thực tế, cũng như các cuộc thử nghiệm của Chevrolet, vì dù sao dòng xe bán tải đang rất được toàn cầu ưa chuộng, hãng sẽ không dại gì tích hợp cho sản phẩm của mình những trang bị “dỏm” cả.

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các mẫu ô tô đều dừng lại ở mức công suất tối đa đạt 360 mã lực, mô men xoắn cực đại lên đến 1.037 Nm. Thì ở khối động cơ mới này, đã thật sự gây được bất ngờ lớn đến đại đa số người tiêu dùng, với những người mong muốn sở hữu một sản phẩm đến từ thương hiệu General Motor, có động cơ diesel mạnh mẽ hơn.

dong-co-duramax-moi-manh-me-tren-dong-ban-tai-2.jpg

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các mẫu ô tô đều dừng lại ở mức công suất tối đa đạt 360 mã lực

Sớm xuất hiện trên các mẫu bán tải

Tất cả những tin tức trên, đều là những thông tin bị rò rỉ từ các kế hoạch thúc đẩy sản phẩm toàn cầu của General Motor, hãng đã đăng trên trang web GM Powertrain và rất nhanh chóng, các tay chuyên săn tin tức về ô tô đã phát hiện ra được. Điều đặc biệt là, tất cả những điều trên đều có chứng nhận của SAE J1349.

Tất cả được sản xuất tại nhà máy GM-Isuzu D-Max ở Moraine, Ohio. Theo dự kiến, động cơ mới này sẽ được trang bị cho các dòng xe bán tải của GM như Chevrolet Colorado, Silverado và GMC Sierra Heavy Duty vào năm 2017 đi kèm với hộp số tự động Allison 1000.

dong-co-duramax-moi-manh-me-tren-dong-ban-tai-3.jpg

Tất cả động cơ được sản xuất tại nhà máy GM-Isuzu D-Max ở Moraine, Ohio

Xét về mức cạnh tranh, công nghệ Duramax 6.6L được cho là động cơ có công suất mạnh nhất trong phân khúc với 445 mã lực, xếp sau đó là Ford với công suất đạt 440 mã lực, kế đến là mẫu Ram với công suất 385 mã lực, cuối cùng là Nissan Titan với công suất cực đại 310 mã lực.

Mặc dù, động cơ Duramax không cung cấp được mô men xoắn tối đa đủ lớn như Ford Super Duty với 1.254 Nm, dẫu vậy nó vẫn ấn tượng hơn so với những thế hệ trước, điều đó được thể hiện qua cách làm việc của nó, rõ ràng mô men xoắn của công nghệ này hơn cả Ram là 1.172 Nm và Nissan là 752 Nm.

—>> Xem thêm giá Cruze 2017

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org/dong-co-duramax-moi-manh-me-tren-dong-ban-tai-127.html