Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Công nghệ tự lái mới trên Lexus LS
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Công nghệ tự lái mới trên Lexus LS

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Công nghệ tự lái mới trên Lexus LS


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Lexus LS 2018 thế hệ mới đã cập bến đến đất Mỹ, lần trở lại này mẫu xế hộp được trang bị các công nghệ an toàn tự động tiên tiến hàng đầu mới nhất. Tuy nhiên, theo các tìm hiểu của Trung tâm Lexus Sài Gòn được biết, thương hiệu Lexus không hề mong muốn gọi nó là công nghệ lái tự động.

Hệ thống tự lái mới

Lexus LS 2018 sẽ được bổ sung 1 hệ thống có khả năng ngắt động cơ phức tạp, nhằm giúp chỉ dẫn cho xe tự động dừng lại an toàn, đáng chú nhất là khi người lái mất khả năng điều khiển hoặc không tập trung khi đang lái xe.

Lexus LS 2018 sẽ được bổ sung 1 hệ thống có khả năng ngắt động cơ phức tạp

Chức năng tiện ích này có tên Driver Emergency Stop Assist, giúp cho người lái chủ động hơn, điều khiển đường đi chuẩn nhất, đặc biệt khi kết hợp với chế độ Lane-Tracing trên đường cao tốc. Chế độ này sẽ thực hiện thao tác duy trì xe ở trung tâm của làn đường đang đi, xe sẽ tự chỉnh tốc độ tùy biến khi vào cua.

Ở thế hệ mới, thương hiệu Nhật Bản rất ưu ái khi tích hợp rất nhiều công nghệ an toàn hàng đầu, một số đã từng được giới thiệu vào cuối tháng trước tại Tokyo. Một số chức năng nhận được nhiều chú ý như Lane Change Assist – tính năng cho phép xe thay đổi làn đường, bằng cách tự động điều khiển lái, gia tốc và phanh.

Và thật mâu thuẫn, khi hãng lại không hề muốn người dùng sẽ quá phụ thuộc vào các tính năng tự động thông qua việc xe cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh và tự động giảm tốc.

Lexus lại không hề muốn người dùng sẽ quá phụ thuộc vào các tính năng tự động này

Trong một vài trường hợp người lái không phản hồi, xe sẽ tự động hiểu rằng tài xế đang trong tình trạng mất khả năng điều khiển xe. Vào lúc này, xe sẽ tự kích hoạt các đèn cảnh báo nguy hiểm xung quanh xe, hệ thống sẽ tự động di chuyển vào điểm dừng trong làn đồ phía trước.

Và khi đã hoàn toàn dừng hoạt động, xe sẽ tự động mở cửa và kết nối đến các bộ phận phát tín hiệu trợ giúp. Nhờ vậy, công nghệ của Lexus sẽ cải thiện công cuộc cứu hộ tốt hơn.

—>> Xem thêm giá xe Lexus LS460 mới nhất tại Trung tâm Lexus Sài Gòn

Bước tiến mới trong ngành công nghệp xe hơi

Các trang chuyên đưa tin về xe hơi cho biết, hệ thống an toàn của LS 2018 đích thị là một bước tiến mới. Thứ nhất, nó mang lại sự chăm sóc tận tình đến sức khỏe của người lái – đây là 1 vến đề khá được quan tâm tại Nhật Bản, nơi có tỉ lệ dân số cao tuổi quá lớn.

Thứ hai, Lexus muốn nhấn mạnh đến 1 số bộ phận không chuyên tâm khi đang lái xe, hầu hết người dùng quá ỷ lại vào hệ thống lái tự động. Trên thị trường đã ghi nhận trường hợp người sử dụng Tesla Model S đã tử vong vì lệ thuộc vào tất cả cho chế độ tự lái Autopilot.

Hệ thống tự lái xuất hiện trên LS chỉ đang ở cấp độ số 2

Chính lỗ hỏng lớn này về hệ thống tự lái của Tesla đã nhắc nhở đến các nhà sản xuất cần phải cẩn thận hơn. Nhiều người cho rằng, hệ thống Autopilot đã chiếm được sự tin tưởng của người dùng và cho rằng nó đã hoàn chỉnh, mà không cần phải thêm bất cứ sự can thiệp nào nữa, dẫn đến điều đau lòng đã xảy ra.

Lexus cũng cho hay, hệ thống tự lái xuất hiện trên LS chỉ đang ở cấp độ số 2, tính theo tiêu chuẩn quốc tế của SAE International. Hãng xe hạng sang Nhật Bản không hè do dự, khi thông báo về những hạn chế nhất định của hệ thống an toàn trên LS mới.

“Chúng tôi muốn khách hàng tránh hiểu lầm công nghệ trên LS là tự lái hoàn toàn và có thể làm được bất cư điều gì. Để ngăn chặn sự tự tin và lạm dụng quá mức, chúng tôi đã quyết định không coi đây là 1 hệ thống lái xe tự động.” – Đại diện Lexus cho hay.

Tổng hợp và biên tập
http://www.dailylexus.vn