Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Chốt giá 769 triệu Chevrolet Trax có mặt tại thị trường Việt
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Chốt giá 769 triệu Chevrolet Trax có mặt tại thị trường Việt

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Chốt giá 769 triệu Chevrolet Trax có mặt tại thị trường Việt


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Chevrolet Trax 2017 mẫu SUV cỡ nhỏ của Chevrolet, đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam. Phiên bản hoàn toàn mới này sở hữu nhiều cải tiến mới nhất mà hãng xe đã đem lại, tại đại lý 3S Chevrolet Phú Mỹ Hưng chiếc xe có giá bán 769 triệu đồng.

Thế hệ mới bắt đầu được bán ra thị trường

Chevrolet Trax 2017 được trình làng hồi đầu tháng 10/2016 tại triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2016. Dù vậy, mãi đến 2017 phiên bản thế hệ mới này mới chính thức được thương hiệu đến từ Hoa Kỳ mở bán tại Việt Nam, với giá bán vẫn không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

chot-gia-769-trieu-chevrolet-trax-co-mat-tại-thị-truong-Viet-1.jpg

Giá bán vẫn không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm

Mẫu xế hộp này, được Chevrolet hy vọng sẽ là mẫu xe thu hút được nhiều khách hàng thông qua phong cách thiết kế của chiếc xe, đi kèm với hàng loạt trang thiết bị tiện nghi phong phú, quan trọng hơn chính là lợi thế được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.

Quả nhiên, sự góp mặt của Chevrolet Trax 2017 trên thị trường, làm cho phân khúc SUV trở nên sôi động hơn trong thời gian vừa qua. Dù cho chiếc xe có giá bán cao hơn từ 120 – 150 triệu đồng, so với các đối thủ khác trong phân khúc hoặc thậm chí phải chạm mặt với các tiền bối Ford Eco Sport, Hyundai i20 Active cũng không làm cho chiếc xe gặp phải trở ngại nào trong lần trở lại này.

chot-gia-769-trieu-chevrolet-trax-co-mat-tại-thị-truong-Viet-2.jpg

Phân khúc SUV trở nên sôi động hơn khi Trax xuất hiện

Những thay đổi mới mẻ để bức phá

Mới đây, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đến từ Mỹ công bố thêm, ô tô Trax sẽ được lắp đặt khối động cơ Turbo Ecotec có dung tích 1.4 lít, sử dụng hộp số tự động 6 cấp, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 140 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 200 Nm.

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Trax 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Bên trong khoang cabin, xuất hiện các hệ thống tiện nghi gây được sự chú ý trên SUV cỡ nhỏ đến từ Mỹ như: gương chiếu hậu có tính năng gập/sấy/sấy điện, hệ thống giải trí đa phương tiện My Link thế hệ thứ II đi kèm với màn hình cảm ứng có kích thước 7 inch, có thể kết nối đến các cổng thông dụng USB/MP3, kết nối không dây Bluetooth, dàn âm thanh sắc nét 6 loa và ổ điện 230V.

chot-gia-769-trieu-chevrolet-trax-co-mat-tại-thị-truong-Viet-3.jpg

Bên trong khoang cabin, xuất hiện các hệ thống tiện nghi gây được sự chú ý

Không chỉ vậy, Trax 2017 còn được thương hiệu đến từ Hoa Kỳ tích hợp cho hệ thống điều khiển hành trình tự động, được bổ sung trên tay lái và hệ thống khởi động thông minh (PEPS), Chevrolet đang làm rất tốt những gì tiện lợi nhất dành cho khách hàng của mình.

Về tính năng an toàn, chiếc xe cỡ nhỏ này được bổ sung đến 6 túi khí, trong đó gồm có 2 túi về phía trước, 2 túi bên hông và cuối cùng là 2 túi khí rèm dành riêng cho ghế lái và ghế phụ của xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở phía sau, camera lùi tiện ích.

Ngoài ra, còn xuất hiện thêm hệ thống kiểm soát áp suất lốp TPMS cho cả 4 bánh xe, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống ABS chống bó cứng phanh, hệ thống PBA, hệ thống EBD phân bố lực phanh điện tử, hệ thống EDC kiểm soát phanh động cơ, hệ thống chống trượt TCS…

Với những thay đổi mới trong phiên bản mới này, Chevrolet Trax chắc chắn sẽ là mẫu xe tiếp theo sau Chevrolet Cruze, khoáy đảo thị trường, tăng thị phần của Chevrolet hơn tại Việt Nam và chắc chắn rằng, trong phân khúc SUV cỡ nhỏ Trax sẽ đánh bật các đối thủ của mình trong thời gian ngắn.

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org