Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Chevrolet Trax bất ngờ xuất hiện tại SEMA
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Chevrolet Trax bất ngờ xuất hiện tại SEMA

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Chevrolet Trax bất ngờ xuất hiện tại SEMA


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Chevrolet Trax Activ Concept là dòng sản phẩm mà thương hiệu đến từ Hoa Kỳ, muốn gửi gắm đến người tiêu dùng trên thị trường khả năng off-road mạnh mẽ của một mẫu xe đô thị. Showroom Chevrolet Phú Mỹ Hưng tin chắc rằng, với sản phẩm mới ra mắt này sẽ làm hài lòng người dùng trên toàn cầu.

Xuất hiện đầy bất ngờ tại SEMA

Nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đến từ Hoa Kỳ – Chevrolet luôn là một cái tên thân thuộc tại mỗi kỳ triển lãm SEMA được diễn ra. Không chỉ SEMA, mà đến với các triển lãm khác thương hiệu này luôn khiến nhiều người bất ngờ bởi những mẫu xe mới ấn tượng ngay từ lần đầu gặp.

chevrolet-trax-bat-ngo-xuat-hien-tai-sema-1.jpg

Chevrolet luôn là một cái tên thân thuộc tại mỗi kỳ triển lãm SEMA được diễn ra

Đến với ngày hội SEMA năm nay, trong gian hàng của Chevrolet ngoài những dàn xe tham dự được hãng thông báo trước đó, thì bất ngờ lớn nhất mà thương hiệu muốn gửi đến tất cả mọi người tham quan tại đây mẫu concept xe Chevrolet Trax 2017 Active thế hệ mới.

Phong cách thiết kế đổi mới

Chiếc xe đã có khoảng thời gian khá dài được đầu tư và phát triển dựa trên biến thể Chevrolet Trax AWD 2017, Trax Active mới được bổ sung thêm hệ thống treo được nâng cấp lên cao hơn phiên bản tiêu chuẩn, trục bánh xe được nới rộng ra thêm, đi kèm với đó là bộ mâm xe có kích thước 18 inch cùng bộ lốp có khả năng có thể di chuyển êm ái dưới nhiều loại địa hình.

chevrolet-trax-bat-ngo-xuat-hien-tai-sema-2.jpg

Chiếc xe đã có khoảng thời gian khá dài được đầu tư và phát triển dựa trên biến thể Chevrolet Trax AWD 2017

Không chỉ dừng lại ở đó, phong cách thiết kế của mẫu xế hộp này cũng được đổi mới đôi chút ở mặt trước và cả mặt sau. Dải đèn công nghệ LED khá bắt mắt được tăng cường xuất hiện trên nóc xe cùng một giá để đồ, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa có thể nâng cao tính tiện lợi hơn cho chiếc xe.

—>> Xem thêm giá Trax 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Khi đến với triển lãm SEMA lần này, Chevrolet Trax Activ Concept được thương hiệu tân trang với lớp áo mới đi cùng tông màu sơn trắng mà hãng xe gọi bằng cái tên Satin Sandstorm, điểm xuyết các họa tiết được sơn đen một cách tỉ mỉ đi cùng với hệ thống đèn được sơn mờ, mang lại cái nhìn hoàn toàn cho khách hàng về dòng Trax phiên bản đặc biệt này.

chevrolet-trax-bat-ngo-xuat-hien-tai-sema-3.jpeg

Chevrolet Trax Activ Concept được thương hiệu tân trang với lớp áo mới đi cùng tông màu sơn trắng

Bên trong khoang cabin của mẫu xe hơi mới này không có nhiều thay đổi so với phiên bản Trax thông thường là mấy, tông màu đen Jet Black vẫn là tông màu chủ đạo của nội thất, kết hợp hài hòa với các chi tiết Satin Graphite. Đặc biệt nhất ở phiên bản này, chính là hệ thống ghế ngồi trên xe có khả năng gập 6/4 ở hàng sau, đem đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, nhờ đó mà khả năng chứa đựng hành lý của khách hàng tăng lên đáng kể, rất thích hợp cho những buổi mua sắm cuối tuần cùng gia đình.

Triển lãm dành cho các mẫu xe độ SEMA được diễn ra hằng năm tại Las Vegas. Theo nhiều nguồn tin tức xe hơi từ hãng xe Mỹ cho biết, Trax Activ sẽ góp mặt cùng với khoảng 20 người anh em khác đến từ đại gia đình Chevrolet, tạo nên đội hình vô cùng hùng hậu cho thương hiệu ô tô đến từ Hoa Kỳ. Tại đây, khách tham quan tha hồ nhìn ngắm các mẫu xe mới, cũng như các nâng cấp mới mẻ mà Chevrolet sẽ dành riêng cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org