Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Chevrolet Trax 2017 chính thức được ra mắt
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Chevrolet Trax 2017 chính thức được ra mắt

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Chevrolet Trax 2017 chính thức được ra mắt


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu đến từ Hoa Kỳ mới đây, đã chính thức công bố giá bán của mẫu crossover cỡ nhỏ Chevrolet Trax 2017. Từ những tìm hiểu của mình, Showroom Chevrolet Phú Mỹ Hưng biết được rằng chiếc xe sẽ có giá bán 21.895 USD dành cho bản tiêu chuẩn, xe sẽ có mặt tại các đại lý vào mua thu năm nay.

Giá bán chính thức được công bố

Thương hiệu Chevrolet đã giới thiệu xe Chevrolet Trax 2017 đến thị trường từ hồi đầu năm và cho đến nay, hãng xe đã chính thức thông báo đến thị trường giá bán của mẫu xế hộp mới này. Dựa vào đó, biến thể tiêu chuẩn Trax LS sẽ sở hữu mức giá từ 21.895 USD, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước.

chevrolet-trax-2017-chinh-thuc-duoc-ra-mat-1.jpg

Biến thể tiêu chuẩn Trax LS sẽ sở hữu mức giá từ 21.895 USD, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước

Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng có nhu cầu muốn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, chỉ cần chi ra số tiền là 23.395 USD là đã có thể sở hữu trang bị này.

Còn ở các phiên bản cao cấp hơn là bản LT và Premier sẽ được trang bị thêm đèn công nghệ LED chiếu sáng ban ngày, giúp cho những xe đi ngược chiều nhận thấy rõ từ phía xa. Được biết, mức giá dành cho bản LT dẫn động cầu trước là 21.895 USD và dẫn động 4 bánh là 25.295 USD.

Cuối cùng chính là biến thể Premier, đây là phiên bản được cung cấp các ghế ngồi có bọc bằng chất liệu giả da, song song với đó là bộ mâm xe có thiết kế đẹp mắt, kích thước lên đến 18 inch, mức giá bán khởi điểm từ 26.995 USD hoặc 28.495 USD (hệ dẫn động 4 bánh).

Chevrolet Trax thế hệ mới còn sở hữu thêm phong cách thiết kế mới mẻ, với phần đầu xe hiện đại đi kèm với các đường nét vay mượn từ người anh em Chevrolet Cruze, Malibu và Volt.

chevrolet-trax-2017-chinh-thuc-duoc-ra-mat-2.jpg

Chevrolet Trax thế hệ mới còn sở hữu thêm phong cách thiết kế mới mẻ

Đáng chú ý nhất, điểm nổi bật của xe nằm ở phía trước chính là cụm lưới tản nhiệt hai vùng, cụm đèn pha thanh mảnh đi cùng các chi tiết được mạ crome. Không chỉ vậy, phiên bản Premier còn có sự xuất hiện của đèn Led và bộ la zăng kích thước 18 inch mới.

Nội thất sang trọng, công nghệ hiện đại

Bên trong khoang cabin, nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ – Chevrolet còn nâng cấp các trang bị như: bảng điều khiển trung tâm đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, song song với đó là hệ thống giải trí đa phương tiện My Link tiên tiến, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, 4G LTE, cổng Wi-Fi.

Về công nghệ hệ thống an toàn trên xe, Chevrolet Trax sẽ được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ cao cấp, trong đó phải nhắc đến: cảnh báo điểm mù bên, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo chuyển làn đường, camera lùi và 10 túi khí an toàn.

chevrolet-trax-2017-chinh-thuc-duoc-ra-mat-3.jpg

Chevrolet Trax sẽ được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ cao cấp

Theo nhiều nguồn tin xe hơi còn cho biết thêm, Chevrolet Trax 2017 được lắp ráp khối động cơ mạnh mẽ, có khả năng tăng áp dung tích 1.4 lít 4 xi lanh, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 138 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 200 Nm tại vòng tua máy 1.850 – 4.900 vòng/ phút, sử dụng với hộp số tự động 6 cấp.

Trong thời gian sắp tới, chắc chắn sản phẩm này sẽ khoáy đảo thị trường toàn cầu cũng như đánh gục các đối thủ khác trong phân khúc. Cùng Chevrolet Phú Mỹ Hưng, chờ đợi mẫu xế hộp này xuất hiện tại thị trường Việt Nam nhé.

—>> Xem thêm giá Chevrolet Orlando

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org/chevrolet-trax-2017-chinh-thuc-duoc-ra-mat-135.html