Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Bí mật của Lexus LS tại Geneva (P2)
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Bí mật của Lexus LS tại Geneva (P2)

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Bí mật của Lexus LS tại Geneva (P2)


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Trong bài trước, Trung tâm Lexus Sài Gòn đã tiết lộ về sự thay đổi kích thước, nội thất bên trong của Lexus LS thế hệ mới. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về những tính năng mới mẻ, cùng những đổi mới trong hệ thống giải trí, khả năng vận hành cũng như hệ thống an toàn ở thế hệ mới này.

Ghế ngồi nhiều chức năng với tùy chọn mới

Bên trong khoang lái của Lexus LS, các ghế ngồi ở hàng đầu tiên có khả năng chỉnh điện 28 hướng, được bổ sung thêm tính năng sưởi ấm/ làm mát/ massage, ba tính năng tiện ích này sẽ được tích hợp ở hàng ghế sau đi kèm với gói tùy chọn. Đặc biệt, với tùy chọn các ghế ngồi cao cấp, ghế sau có chức năng chỉnh điện sẽ đi theo tính năng massage công nghệ Nhật Bản, đệm chân có khả năng điều chỉnh lên xuống để đem đến khoang để chân thoải mái cho khách hàng.

Các ghế ngồi ở hàng đầu tiên có khả năng chỉnh điện 28 hướng

Với gói tùy chọn mới mẻ này, các ghế sau và ghế hành khách có cấu trúc đặc biệt có khả năng nghiêng hẳn 48 độ, nâng mặt lên 24 độ giúp cho người dùng lên xuống xe dễ dàng hơn. Thương hiệu xe hơi hạng sang này đã không ngừng đầu tư, phát triển vào hàng ghế sau khi bộ phận này, nhận được bản thiết kế mới mẻ êm ái hơn, liền mạch hòa hợp giữa lưng cùng mặt ghế.

Hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện với giao diện đẹp mắt, dễ nhìn đi kèm với dàn âm thanh sắc nét Pioneer mang đến không gian giải trí xuất sắc. Ngoài ra, trên Lexus LS thế hệ mới còn có thêm điều khiển cảm ứng giống với điện thoại thông minh, có khả năng nhận diện chữ viết bằng tay.

Hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện với giao diện đẹp mắt, dễ nhìn

Khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái yên tĩnh trong khoang cabin

Đáng chú ý nhất bên trong nội thất của mẫu xe hơi này, chính là phương thức hấp thụ âm thanh mới, đem đến sự yên tĩnh bất ngờ mỗi khi xe đang vận hành. Tính năng kiểm soát tiếng ồn chủ động này có tên Active Noise Control, công nghệ này sẽ hỗ trợ giữ cho khoang cabin được yên tĩnh bằng cách phát hiện các âm thanh động cơ lọt vào đây, sau đó nó sẽ loại bỏ dần các tần số âm thanh trong dải nhất định.

—>> Xem thêm giá xe Lexus LS mới nhất tại Trung tâm Lexus Sài Gòn

Trái tim của chiếc xe nằm ở khối động cơ sử dụng xăng có dung tích 3.5 lít V6 Dual VVT-i và 2 mô tơ điện, có khả năng sản suất công suất cực đại lên đến 354 mã lực. Theo nhiều nguồn tin từ nhà sản xuất xứ sở hoa anh đào cho biết, Lexus LS chỉ mất khoảng 5.4 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Khi động cơ ngắt, xe bắt đầu sử dụng đến năng lượng điện để chạy ở tốc độ cao lên đến 140 km/h.

Trái tim của chiếc xe nằm ở khối động cơ sử dụng xăng có dung tích 3.5 lít V6 Dual VVT-i

Mẫu ô tô này được trang bị một gói pin hybrid lithium-ion gọn nhẹ, nhỏ hơn 20% so với gói pin niken-metal hydride trên Lexus LS hiện hành. Dù vậy, pin này lại sở hữu mật độ điện tích cao hơn nhiều, đó là vì kích thước của pin khá nhỏ nên thể tích khoang hành lý tăng lên 25 lít so với thế hệ hiện tại.

Không chỉ vậy, việc sử dụng công nghệ pin lithium-ion còn giúp cho trọng lượng của xe được hạ thấp, nhờ đó mà thế hệ mới này có khả năng tiêu hao nhiên liệu tinh tế, bảo vệ môi trường tốt hơn, quan trọng hơn là tăng khả năng cân bằng xe.

Thương hiệu đến từ đất nước mặt trời mọc còn bổ sung cho Lexus LS hàng loạt công nghệ an toàn nổi bật như: 14 túi khí an toàn; hệ thống hỗ trợ lái xe do chính hãng phát triển Lexus CoDrive giúp kiểm soát tay lái theo ý của người lái, ngoài ra còn hỗ trợ thêm về lái xe liên tục trên đường cao tốc… Với gói Lexus Safety System+ còn mang lại cho mẫu sedan này công nghệ an toàn hiện đại nhất – tính năng lần đầu tiên trên thế giới có thể tự phát hiện khách bộ hành và chủ động đánh lái…

Tổng hợp và biên tập
http://www.dailylexus.vn