Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Bất ngờ trước thứ hạng của Lexus do tạp chí Consumer Reports tổ chức
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Bất ngờ trước thứ hạng của Lexus do tạp chí Consumer Reports tổ chức

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Bất ngờ trước thứ hạng của Lexus do tạp chí Consumer Reports tổ chức


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Trung tâm Lexus Sài Gòn rất vui khi hai thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Toyota Motor Corp, lại một lần nữa vinh dự dẫn đầu trong cuộc khảo sát độ tin cậy hằng năm của tạp chí Consumer Reports tổ chức. Khá bất ngờ, khi Buick của General Motor là thương hiệu Mỹ đầu tiên, nằm trong top 3 trong 35 năm qua.

Hai thương hiệu hàng đầu Nhật Bản lần lượt được xướng tên

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, cả hai thương hiệu đến từ xứ sở hoa anh đào là Lexus và Toyota cùng nhau, chiếm 2 vị trí dẫn đầu trong cuộc khảo sát độ tin cậy hàng năm do chính Consumer Reports thực hiện. Đại diện của cả hai thương hiệu lần này là Lexus GX460 2017 và Toyota Yaris.

GX460 đại diện cho sự tin tưởng mà tạp chí CR dành cho Lexus

Theo một số thông tin từ sự kiện trên, Buick là thương hiệu Mỹ đã có kết quả khá tốt trong cuộc khảo sát lần này, thương hiệu đã nằm trong top 3, tăng 4 bậc từ vị trí thứ 7 so với năm trước. Buick cũng là hãng xe duy nhất của Mỹ có kết quả cuối cùng được nằm trong top đầu, thương hiệu tiếp theo xuất hiện trong cuộc khảo sát lần này chính là Chevrolet.

Các thương hiệu đến từ châu Á có lợi thế hơn

So với mọi năm, các thương hiệu sản xuất xe hơi tại châu Á vẫn có lợi thế về độ tin tưởng hơn, với tổng số 7 trên 8 hãng được đánh giá là “đáng tin cậy”, đa số các thương hiệu này có trụ sở tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Audi đến từ tập đoàn Volkswagen là nhà sản xuất duy nhất của Đức nằm trong 8 thương hiệu “đáng tin cậy” này.

Toyota Yaris đại diện cho sự uy tín của Toyota

Bên cạnh đó, Fiat Chrysler Automobile lại không có được kết quả như mong đợi tại cuộc khảo sát năm nay của tạp chí Consumer Reports. Các thương hiệu đến từ hãng này nằm ở 4 vị trí cuối bảng xếp hạng, trong cuộc khảo sát 29 thương hiệu. Với tổng số điểm là 100 điểm tuyệt đối, tất cả các hãng xe đến từ FCA đều có kết quả dưới mức trung bình.

—>> Xem thêm giá xe Lexus GX460 2017 mới nhất tại Trung tâm Lexus Sài Gòn

Ram đạt số điểm thấp nhất với 16 điểm, trên vị trí đó là Fiat với tổng số 17 điểm. Số điểm của Dodge và Chrysler lần lượt là 26 và 28 điểm, thấp hơn so với Tesla và GMC chút ít. Thương hiệu được cho là đáng tin cậy nhất đền từ FCA có lẽ là Jeep với số điểm là 30, tăng đến 4 hạng với vị trí thứ 23.

Ngoài ra, thương hiệu xe hơi hạng sang Infiniti thuộc tập đoàn Nissan Motor đã có sự cải thiện vượt bậc so với năm ngoái, từ một thương hiệu đúng ở vị trí thứ 16 hãng đã vươn lên thứ 8 trong cuộc khảo sát, chỉ xếp sau Hyundai 1 bậc. Không chỉ vậy, thứ hạng của Volkwagen và Volvo lại giảm đi, từ mức trung rớt xuống thứ 22 và 19.

Thương hiệu hạng sang Infiniti của Nissan Motor đã có sự cải thiện vượt bậc nhất so với năm ngoái

Ngoài ra, hãng xe đến từ Hoa kỳ – Tesla Motor là nhà sản xuất xe điện hàng đầu Mỹ được xếp ở vị trí thứ 15. Dù cho tạp chí Consumer Reports đánh giá cao và dành nhiều tình cảm cho xế hộp Tesla Model S, nhưng mẫu SUV model X lại gặp phải nhiều rác rối, trong đó vấn đề phát sinh nhiều nhất xuất hiện ở cửa cánh chim phức tạp của xe.

Xếp hạng cao không có nghĩa rằng doanh số của thương hiệu xe đó sẽ cao. Tuy nhiên, xếp hạng là một yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng của nhiều người tiêu dùng Hoa Kỳ. Các mẫu xe bán chạy hàng đầu của 3 thương hiệu lớn Hoa Kỳ là xe bán tải mà có độ tin cậy khá thấp trong cuộc khảo sát.

Tổng hợp và biên tập
http://www.dailylexus.vn