Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Bản nâng cấp Toyota Camry 2017 có gì hot?
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Bản nâng cấp Toyota Camry 2017 có gì hot?

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Bản nâng cấp Toyota Camry 2017 có gì hot?


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Tháng 12 vừa qua, hãng xe Nhật đã có quyết định nâng cấp dòng sản phẩm Camry của mình nhằm đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn, từ những chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn đều được cải thiện một cách đáng kể. Nếu bạn là người yêu thích dòng xe Nhật, muốn tìm hiểu nhiều hơn những đặc điểm của nó thì hãy cùng Toyota Hùng Vương tìm hiểu về mẫu xe này nhé!

Ngoại thất

Phiên bản E được lắp đặt bằng bộ la zang với kích thước 17 inch, liên kết cùng bộ tay lái 5 chấu tam hợp không còn dáng vẻ của chiếc xe cũ. Bộ lốp với kích thước 215/55R17 thay thế cho lazang 16 inch 10 chấu cũ. Riêng với tùy chọn Facelift vẫn giữ nguyên bản với hình ảnh một chiếc xe sang trọng xe lẫn chất thể thao hầm hố, bộ hốc gió với kích thước lớn và đường viền của đèn sương mờ trông khá ấn tượng.

Hệ thống đèn pha cao cáp loại HID dạng thấu kính, ngoài chất lượng chiếu sáng tốt thì nó còn đi kèm cả hệ thống điều chỉnh chiếu sáng tốt, tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiều đầy tiện lợi, với nó mỗi khi qua khúc cua vào ban đêm không còn gì đáng lo ngại nữa.

Nội thất

Cần số với thiết kế được phủ bằng chất liệu da ở bên ngoài, đường viền chỉ đỏ đầy cá tính và nó có sự kết hợp hài hòa cũng với nội thất ở bên trong cabin, như vậy so với kiểu zig zag cũ thì Toyota Camry 2017 mới đã hiệu quả hơn khi hoạt động. Hệ thống tay lái được giữ nguyên chất liệu da, liên kết cùng nút bấm, trợ lái điện và lẫy chuyển số bản Q. Bộ phận gương chiếu hậu với khả năng chống chói tự động nằm ở trên tùy chọn Q và nó có khả năng bật tắt bằng tay ở trên bản G và E.

Nội thất sang trọng và đẳng cấp không lẫn vào đâu được

Ở tùy chọn 2.5Q được nâng cấp bằng hệ thống màn hình DVD từ 6.3 đến 7 inch, màn hình với kích thước lớn, mang lại những trải nghiệm nghe nhìn, so với những phiên bản cũ thì nó dễ dàng nắm bắt hơn trước đây khá nhiều. 2 tùy chọn bản G và E tiếp tục sử dụng đầu CD phục vụ cho nhu cầu giải trí.

Dàn máy điều hòa không đổi, nó còn được vận hành tự động với 3 vùng riêng biệt ở bản Q và 2 vùng riêng biệt ở hai bản còn lại. Hệ thống dây sạc Qi độc quyền trên tùy chọn Q, chìa khóa thông minh và nút khởi động gọn gàng, có hệ thống chống trộm và mã hóa khóa động cơ. Ở cả 2 tùy chọn E và G mới đều có tay nắm cửa trần xe thiết kế ở ngay ghế lái, vậy nên việc điều chỉnh mọi thứ là rất dễ dàng.

—>> Xem thêm giá xe Toyota Camry 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

Vận hành

Về trang bị vận hành, không có chi tiết nào được thay đổi trên Toyota camry, vẫn giữ những nét quen thuộc như hai tùy chọn động cơ, bản Q và G sử dụng loại động cơ với bình dung tích 2.5 lít, VTT-i kép/ ACIS, đạt được mức sức mạnh lớn nhất 178 mã lực tại 6000 vòng/ phút và momen xoắn cực đại 231 Nm tại 4100 vòng/ phút.

Còn ở tùy chọn E, xe được trang bị bằng loại 2.0 lít, nó tích hợp cùng với VTT-iW (van nạp) và VTT-i (van xả), hệ thống phun xăng trực tiếp D-4S, từ đó mang lại sức mạnh là 164 mã lực tại 6500 vòng/ phút và momen xoắn 199 Nm tại 4600 vòng/ phút.

Toyota Camry 2017 sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ đầy ấn tượng

Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì chiếc xe Camry tùy chọn Q và G tiêu hao nhiên liệu khoảng 7.8 lít/100km đường hỗn hợp, còn ở tùy chọn E chỉ tiêu tốn khoảng 7.3 lít với quãng đường tương đương. Lần này, hãng xe vẫn quyết định sử dụng hộp số tự động 6 cấp, hệ thống treo MacPherson – thanh cân bằng và treo sau độc lập 2 liên kết, thanh cân bằng, mang lại cảm giác lái ổn định, tin cậy. Hệ thống phanh đĩa thông gió cho cặp bánh trước và phanh đĩa đặc cho cặp bánh sau, như vậy nó đảm bảo khả năng điều khiển được an toàn và chính xác hơn