Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
700 triệu nên mua xe gì (P2)
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » 700 triệu nên mua xe gì (P2)

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

700 triệu nên mua xe gì (P2)


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Trong phần trước, Chevrolet Phú Mỹ Hưng đã giới thiệu những sản phẩm nổi bật trong phân khúc Sedan trong tầm giá 700 triệu đồng. Ở phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ tổng hợp thêm một số mẫu xế hộp nằm trong các phân khúc còn lại, cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

Hatchback

Theo các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp xe hơi cho biết, với mức chi phí 700 triệu để mua xe, người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam sẽ không có nhiều lựa chọn về mẫu xe Hatchback cho lắm.

Trong đó, một số mẫu có tầm giá thấp hoặc cao hơn một tí so với mức 700 triệu lần lượt là: Toyota Yaris G có giá 670 triệu, Kia Cerato hatchback giá 725 triệu và Mazda3 hatchback là 725 triệu. Rẻ hơn đôi chút, khách hàng có thể chọn mua Mazda2 hatchback giá 645 triệu hoặc hatchback cỡ B như Ford Fiesta, Hyundai Accent.

Crossover

Trong phân khúc crossover cỡ nhỏ, từ rất lâu rồi khó ai có thể cướp đi miếng bánh thơm phức này từ tay Ford EcoSport, dòng xe này đã rất thành công trong việc chinh phục khách hàng Việt. Chính doanh số bán hàng của xe đã chứng minh được điều đó, ở thị trường Việt chiếc xe có 3 phiên bản, giá dao động từ 585-658 triệu đồng.

700-trieu-nen-mua-xe-gi-p2-1.jpg

Chevrolet Trax 2017 cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhiều thế mạnh mà EcoSport cũng phải thèm khát

Tuy nhiên, đối thủ cùng xuất thân từ quê hương Nhật Bản Chevrolet Trax 2017 cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhiều thế mạnh mà EcoSport cũng phải thèm khát. Mẫu xế hộp này vừa mới được ra mắt tại triển lãm VietNam Motor Show cách đây không lâu, chiến mã này luôn trong tư thế sẵn sàng vật ngã EcoSport bất cứ lúc nào với mức giá chỉnh hơn đôi chút là 769 triệu Đồng.

Xe bán tải

Dòng xe bán tải không chỉ là phân khúc đang được nhiều người dùng quan tâm hàng đầu, mà số lượng mẫu mã để khách hàng lựa chọn cũng nhiều nhất trong các phân khúc. Phong phú về mặt kiểu dáng, tốc độ tăng trưởng doanh số mạnh nhất tại Việt Nam, với 700 triệu đồng trong tay, rất dễ dàng sở hữu cho mình một mẫu xe bán tải.

700-trieu-nen-mua-xe-gi-p2-2.jpg

Chevrolet Colorado 2.8 MT có thể làm hài lòng mọi nhu cầu của khách hàng

Có thể cập nhật một sản phẩm nổi bật đến từ xứ sở hoa anh đào như Toyota Hilux E 4×2 có giá 693 triệu Đồng, Isuzu D-Max LS 4×2 hoặc 4×4 có giá dao động từ 663 – 705 triệu Đồng, Mazda BT-50 2.2MT 4WD hay 2.2AT 2WD có giá từ 684 – 719 triệu Đồng.

Tuy những mẫu xe đến từ thị trường Hoa Kỳ có khá ít lựa chọn nổi bật trên thị trường, nhưng người tiêu dùng chớ nên bỏ qua những mẫu ô tô này. Chắc chắn với giá bán 749 triệu đồng, Chevrolet Colorado 2.8 MT có thể làm hài lòng mọi nhu cầu của khách hàng, hơn nữa còn có thêm lựa chọn Ford Ranger XLS MT hay XLS AT giá từ 659 – 685 triệu đồng.

MPV

Nếu khách hàng đang tìm kiếm cho mình một mẫu xe dành cho gia đình, chắc hẳn không thể bỏ xót phân khúc MPV. Tuy nhiên, tầm giá 700 triệu thì đại diện duy nhất chỉ có Kia Rondo. Cả Toyota Innova và Chevrolet Orlando đều có giá khởi điểm cao hơn. Phiên bản Kia Rondo 1.7 DAT có giá 732 triệu và bản 1.6 GAT giá 690 triệu Đồng.

700-trieu-nen-mua-xe-gi-p2-3.jpg

Orlando vẫn là lựa chọn ưu tiên hơn Rondo

Nhiều chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua bán xe hơi chia sẻ thêm với Chevrolet Phú Mỹ Hưng, nếu chi phí không cho phép, người dùng vẫn có thể chọn mẫu Suzuki Ertiga với mức giá hiện tại là 39 triệu đồng.

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Aveo

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org/700-trieu-nen-mua-xe-gi-p2-125.html