Monday , 16 December 2019
Home / Công nghệ / Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Người dùng muốn điện thoại BlackBerry 10 tự động chuyển thành trạng thái rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và chuyển thành chế độ chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Với ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn có thể thực hiện ước muốn đó một cách dễ dàng.

Ứng dụng này có thể hỗ trợ việc cài đặt thời điểm để thiết bị tự động đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm chuyển thành rung, tới 5 giờ sáng ngày tiếp theo thì chuyển qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Bên cạnh đó bạn còn có thể lập trình tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager không chỉ cho phép máy chuyển profile theo giờ mà còn hỗ trợ đầy đủ các chức năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).