Tuesday , 2 June 2020
Home / Công nghệ / Đã có thể giải pháp xóa mã iCloud trên ipad

Đã có thể giải pháp xóa mã iCloud trên ipad

Biện pháp xóa mã iCloud ở ipad air

Với Activation lock, iPad mini của người dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Giả dụ, khi bạn mất thiết bị, nếu thằng trộm nào đó lấy trộm thì một trong các thao tác đầu tiên hắn sẽ làm đó chính là vô hiệu hóa phần mềm Find My iPhone để người dùng không thể xác định máy của bản thân đang nằm ở đâu. Trên iOS 7, khi muốn tắt thì tên ăn cắp cần phải biết mật khẩu tài khoản Apple ID của người dùng, nếu không thì không có giải pháp nào để vô hiệu hóa Find My iPhone.

 

Nếu là nhân viên bán hàng, bạn bắt buộc phải tắt Activation Lock và xóa hết thông tin cá nhân để bảo đảm người dùng lại iPad mini có khả năng sử dụng iPad Air một cách thông thường và thông số của bạn không bị mất. Cách tắt: Settings > iCloud > Find My iPhone chọn Off. Cách xóa: Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.
Làm như thế nào nhằm mở khóa icloud ipad nhanh