Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Mỹ phẩm skii ra đời như thế nào
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chuyên Đề » Mỹ phẩm skii ra đời như thế nào

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37
Mỹ phẩm skii ra đời như thế nào

Mỹ phẩm skii ra đời như thế nào


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Sự ra đời của mỹ phẩm SKII

Các nhà khoa học nhận thấy rằng những người công nhân có tuổi tại đây, tuy có khuôn mặt của họ nhăn nheo nhưng lại có đôi bàn tay hết sức mềm mại và trẻ trung vì chúng tiếp xúc với quá trình lên men nấm thường xuyên. Họ đã phỏng đoán rằng bí mật phải nằm ở trong chất lỏng có trong quá trình lên men rượu sake giàu các chất dinh dinh dưỡng để có thể nuôi dưỡng và chăm sóc cho làn da.

Mỹ phẩm SKII-Mỹ phẩm chăm sóc da hoàn hảo

Họ đã bắt đầu nghiên cứu quá trình lên men tự nhiên của nấm men trong rượu sake, và sau nhiều năm nghiên cứu với khoảng 350 chủng khác nhau của nấm men, các nhà khoa học Nhật Bản đã có thể tách ra được một chất lỏng rất giàu vitamin, axit hữu cơ, axit amin và các khoáng chất. Chất lỏng này có sức mạnh kỳ diệu để có thể thay đổi từ bên trong các tế bào da làm cho làn da trở nên rạng rỡ và trong suốt. Họ gọi nó là Pitera ™

Bất cứ sản phẩm nào của mỹ phẩm SKII nhật bản cũng chứa thành phần Pitera, tùy theo công dụng mà liều lượng của chúng sẽ chứa lượng nhất định. Trong đó nước thần FTE sở hữu lượng Pitera nhiều nhất với hơn 90% trong thành phần. Bạn không cần phải bỏ nhiều thời gian nghiên cứu hay là khám phá những thành phần nào có trong tự nhiên giúp cải thiện chất lượng của làn da, bởi những điều này các nhà khoa học đã làm giúp chúng ta, điều quan trọng ở đây là bạn có cho bản thân mình cơ hội khám phá những sản phẩm như mỹ phẩm SKII hay không, hãy mở lòng đón những điều mới mẻ, cơ hội sẽ đến với bạn.

Bộ mỹ phẩm trắng da của mỹ phẩm SKII

Tháng 12 năm 1980, thương hiệu Secret Key đã được đổi tên thành Secret Key II (SK-II) và được giới thiệu tại Nhật Bản. Loại chất lỏng có chứa Pitera được bán với mức giá khoảng 15000 yen/chai. Tuy nhiên việc này lại không gây được cú nổ lớn, cho đến khi tập đoàn P&G mua lại Công ty mỹ phẩm Max Factor vào năm 1991, đồng thời họ bắt đầu quảng cáo SK II nhật bản mạnh hơn khiến doanh số bán hàng của chúng đã tăng đáng kể. Bắt đầu từ năm 1997, tạp đoàn P&G đã đem mỹ phẩm SK-II đến Malaysia, Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốn, rồi dần dần là Anh và Mỹ. Tại đây, SK-II đã xua tan mọi sự hoài nghi về việc dòng sản phẩm được nhằm vào đối tượng là các phụ nữ lớn tuổi người châu Á. Loại chất Pitera thích hợp cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi cũng như chúng thích hợp với cả những người đàn ông Châu Á nói riêng và người phương Tây nói chung. Từ đó, mỹ phẩm SK-II đã trở thành một bí mật đặc biệt được chia sẻ bởi những người nổi tiếng như là Cate Blanchett và phụ nữ trên toàn thế giới.

Sự ra đời của mỹ phẩm SKII thật kỳ diệu, nhưng công dụng của chúng với làn da của chị em còn kỳ diệu hơn nữa. Hãy thử ngay sản phẩm tuyệt vời này để có được làn da đáng mơ ước.

CÁC BƯỚC CHĂM SÓC DA CƠ BẢN VỚI MỸ PHẨM SKII

Mỹ phẩm SKII mang lại làn da hoàn hảo cho các chị em phụ nữ. Thông thường một chu trình hoàn chỉnh sẽ bao gồm từ 5-10 bước, bắt đầu với những sản phẩm lỏng nhất và sau đó kết thúc với những sản phẩm đặc nhất. Sản phẩm sẽ được vỗ nhẹ nhàng lên da bằng các đầu ngón tay hoặc thoa, kết hợp mát-xa nhẹ nhàng.

Các bước chăm sóc da cơ bản với mỹ phẩm SKII

ü  Bước 1:Tẩy trang bằng dầu hoặc gel

Quy trình này rất đề cao việc rửa mặt 2 bước, trong đó, việc sử dụng dầu hoặc gel tẩy trang là bước đầu tiên. Những loại tẩy trang này được mỹ phẩm SKII sản xuất đặc biệt dưới dạng dầu/gel để khi mát-xa lên mặt có thể làm tan hết các loại mỹ phẩm đã dùng trong ngày, kể cả những mỹ phẩm cứng đầu như mascara chống nước. Ưu điểm của bước này chính là tẩy rửa sạch mỹ phẩm mà vẫn giữ được độ ẩm cho da, về lâu dài việc mát-xa da mặt hàng ngày giúp cho da săn chắc, sáng màu, chậm lão hóa hơn.

Mỹ phẩm SKII

ü  Bước 2: Rửa mặt với dung dịch rửa mặt

Để hoàn thành phần rửa mặt 2 bước, bạn luôn kết thúc bằng bước làm ướt mặt rồi sau đó rửa mặt 2 phút với loại sữa rửa mặt mà bạn yêu thích. Khuyên dùng những loại sữa rửa mặt có độ pH dưới 7 như của mỹ phẩm SKII, cao hơn sẽ làm ảnh hưởng đến lớp màng chắn bảo vệ của da.

Bước 3: Lotion

Lotion lại là một bước tập trung phục hồi độ ẩm cho da đã bị mất đi qua 2 bước làm sạch trước đó, giúp hỗ trợ sự thẩm thấu của những sản phẩm theo sau được hiệu quả nhất. Chính vì sự khác biệt này mà toner của mỹ phẩm SKII thường nhẹ dịu và phù hợp hơn cho cả những làn da nhạy cảm và khô.

Lotion được đổ ra một miếng bông sau đó thoa nhẹ nhàng lên mặt hoặc xịt dạng sương ngay sau bước rửa mặt.