Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Dùng sai sửa rửa mặt có bị gì không
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chuyên Đề » Dùng sai sửa rửa mặt có bị gì không

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37
Dùng sai sửa rửa mặt có bị gì không

Dùng sai sửa rửa mặt có bị gì không


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Làn da có ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hìnhcủa mỗi người, nếusở hữu làn da đẹp thì ngoại hình của bạn sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da là phải an toàn và phù hợp.Trong đó sữa rửa mặt trị mụn dưỡng da cũng không ngoại lệ. Các chuyên gia da liễu khuyên rằng tốt nhất bạn nên lựa chọn loại sữa rửa mặc dịu nhẹ cho dù bạn sở hữu làn da nhờn hay da khô. Dưới đây là những tác hại trực tiếp đến làn da khi chọn nhầm sữa rửa mặt.

Các tác hại khi dùng sai sữa rửa mặt

1. Gây dị ứng

Sữa rửa mặt thực tế cũng là một loại hoá chất gây tác động mạnh đến làn da. Chính vì vậy, những người sở hữu làn da nhạy cảm càng cần thận trọng khi lựa chọn sữa rửa mặt để tránh bị kích ứng, dị ứng. Những sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên là ưu tiên số 1 cho làn da nhạy cảm.

2. Làm da khô hơn

Các hoá chất trong sữa rửa mặt có thể làm mất đi lớp dưỡng ẩm trên da và khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên kém sắc với làn da khô. Vì thế bạn cũng không nên lạm dụng sữa rửa mặt nhiều lần trong ngày. Bạn chỉ nên sử dụng sữa rửa mặt tối đa 2 lần/ ngày vào buổi sáng và buổi tối.

Dùng sai sữa rửa mặt khiến da khô hơn

3. Huỷ hoại sức khoẻ làn da

Chọn sữa rửa mặt có chứa các chất tẩy mạnh sẽ khiến da mất đi lớp bảo vệ bên ngoài và chất béo tự nhiên trong da, từ đó làm giảm khả năng chống lại vi khuẩn và vi trùng.

4. Gâyra mụn trứng cá

Da bị yếu đi do sử dụng sai sữa rửa mặt nhật bản dẫn đến việc giảm khả năng chống lại vi khuẩn. Làn da của bạn dễ bị vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông làm hình thành mụn và các triệu chứng như nám, tàn nhang…

5. Giảm lượng vitamin thiết yếu

Chọn sai sữa rửa mặt làm da bị mất đi những loại vitamin thiết yếu, từ đó làm cho da bạn bị xỉn màu và mất đi độ căng bóng, khỏe mạnh.

6. Ảnh hưởng đến độ pHcủa da

Độ pH chính là yếu tố giúp làn da ẩm và mềm mịn. Nếu độ pH bị giảm đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp rất nhiều vấn để về da, đặc biệt và vấn đề da bị khô và nhăn nheo.

7. Làm lỗ chân lôngtohơn

Các axit béo được tích lũy trong lỗ chân lông và ngăn chặn sự phát triển của chúng.Nhưng nếubạn sử dụng sữa rửa mặt có chất tẩy mạnh, bạn đã vô tình làm mất đi lượng axit béo đó, làm lỗ chân lông ngày càng to và rõhơn.

Lỗ chân lông to hơn do dùng sai sữa rửa mặt

Những lưu ý khi chọn và sử dụng sữa rửa mặt

–    Các chuyên gia khuyên bạn nên thử sữa rửa mặt với da tay trước khi rửa mặt. Chính vì vậy bạn hãy thử trên da tay trước, đồng thời thử ở một vùng nhỏ trên da mặt sau đó mới dùng cho cả mặt.

–    Bạn nên mua sữa rửa mặt của các thương hiệu uy tín và chất lượng, chọn mua hàng có xuất xứ rõ ràng và còn hạn sử dụng. Bạn nên xem kỹ thành phần của sữa rửa mặt trước khi mua để đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn.

–    Chú ý chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với loại da của mình và nên chọn những loại sữa rửa mặt được nhiều người tin dùng. Hãy yêu cầu sự tư vấn rõ ràng của nhân viên bán mỹ phẩm và nếu có điều kiện bạn nên đi soi da để biết chính xác da của bạn thuộc loại nào.

Làm sạch da bằng sữa rửa mặt là một trong những bước đầu tiên cũng là bước giữ vai trò quan trọng trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Vậy làm thế nào để chọn được loại sữa rửa mặt vừa an toàn vừa phù hợp với làn da của mình? Hãy cùng tham khảo các lời khuyên dưới đây.

Sữa rửa mặt như thế nào là an toàn cho da?

Một sản phẩm sữa rửa mặt an toàn cho da phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

–    Độ pH < 7: Lớp ngoài cùng của biểu bì da đượcgọi là “moisture barrier” – nghĩa là lớp màng ẩm có nhiệm vụ giữ nước cho da và ngăn ngừa vi khuẩn có hại xâm nhập vào da. Chính vì vậy nếu làm tổn thương lớp màng này sẽ gây nên các vấn đề về da như da khô, da nhạy cảm, mụn, mẩn đỏ…Đồng thời, làm hỏng lớp màng này sẽ làm da sản xuất quá mức dầu để sửa chữa lại lớp màng ẩm. Để có thể ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và phát triển, lớp màng ẩm của da phải mang tính acid với độ pH 4 – 6. Sữa rửa mặt đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ lớp màng acid của da. Rất nhiều sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH cao hơn mức tối ưu khiến pH của da tăng lên sau khi rửa mặt, về lâu dài có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ da. Sữa rửa mặt tốt nhất nên có độ pH giữa 4 – 6.5.

–    Nên tránh các thành phần: Menthol, Alcohol, Ethanol, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate và một số Essential Oils như Lavender, Lemon, Peppermint, Cinnamon… Tất nhiên cũng có loại sữa rửa mặt chứa các chất này nhưng vẫn tốt. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho da thì các bạn nên tránh các loại sữa rửa mặt có những chất này nếu nó nằm ở những vị trí đầu trong bảng thành phần ghi trên sản phẩm, vì đây đều là những chất có tính tẩy rửa mạnh hoặc là loại tinh dầu dễ gây kích ứng, đặc biệt là với da nhạy cảm.

Nên chọn sữa rửa mặt có thành phẩn từ thiên nhiên

–    Không gây khô căngsau khi sử dụng: Khi sữa rửa mặt làm sạch quá lớp màng ẩm của da thì bạn sẽ thấy hiện tượng da khô căng sau khi rửa mặt. Bạn đừng nghĩ rằng da bị khô quá thì dùng các bước dưỡng sau là được. Bởi vì da có cơ chế tự bảo vệ và tự cấp ẩm, điều đóvẫn là tuyệt nhất. Nếu để hiện tượng này lâu dài sẽ gây mụn nhọt và da nhạy cảm.