Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Điều trị viêm xơ gan bằng bột nghệ nano nhật bản
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chuyên Đề » Điều trị viêm xơ gan bằng bột nghệ nano nhật bản

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37
Điều trị viêm xơ gan bằng bột nghệ nano nhật bản

Điều trị viêm xơ gan bằng bột nghệ nano nhật bản


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Theo một kết quả nghiên cứu mới đây, curcumin có trong nghệ cho thấy chúng có khả năng trì hoãn những tổn thương gây ra cho gan, nguyên nhân gây ra xơ gan. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn công dụng thần kì của tinh nghệ vàng nano curcumin Nhật Bản trong việc điều trị viêm gan, xơ gan mãn tính.

Gan và công dụng của tinh nghệ vàng nano curcumin Nhật Bản

Gan đảm nhiệm nhiều chức phận rất quan trọng và phức tạp của cơ thể, thực hiện tới hơn 500 chức năng quan trọng, bao gồm cả sản xuất enzyme, lọc máu, và chuyển hóa glucose thành năng lượng cho cơ thể. Do đó, tổn thương tế bào gan gây ra làm ảnh hưởng rất nhiều đến những cơ quan khác trong cơ thể và bệnh gan thường được coi là bệnh hiểm nghèo.

Viêm gan xảy ra khi những tế bào miễn dịch của cơ thể tấn công gan của chính mình bởi rượu, các chất độc, hoặc do nhiễm phải các virus viêm gan A, B, C. Các triệu chứng của bệnh viêm gan thường bao gồm nước tiểu sẫm màu, da và lòng trắng của mắt vàng, đau bụng,sốt, mệt mỏi, chán ăn và sụt cân. Tuy nhiên, bệnh nhân bị viêm gan có thể tìm đến các chế phẩm từ Nghệ vàng là vị thuốc quý trong việc điều trị các bệnh về gan, mật, nhằm phục hồi và bảo vệ gan. Đặc biệt là sản phẩm tinh nghệ vàng nano cucurmin Nhật Bản bởi mỗi viên thuốc có giá trị tương đương với 3kg nghệ tươi.

Tinh nghệ vàng nano curcumin Nhật Bản điều trị viêm gan

Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Gut mới đây đã cho thấy Curcumin có khả năng làm trì hoãn những tổn hại về gan, đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh xơ gan. Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành kiểm tra, so sánh mô và những mẫu máu lấy từ những con chuột bị bệnh viêm gan mãn tính trước và sau khi cung cấp chất Curcumin vào trong chế độ ăn của chúng, vào khoảng thời gian 4 tuần và 8 tuần.

Kết quả cho thấy, với chế độ ăn có bổ sung thêm Curcumin, các con chuột có thể giảm các nguy cơ tổn hại như là tắc ống mật, sưng tế bào gan và chứng xơ hóa, bởi sự can thiệp của Curcumin làm ngăn cản một số hóa chất trung gian gây nên trong quá trình viêm ở gan. Nhóm nghiên cứu cũng đang tiếp tục kiểm tra về khả năng của Curcumin trong việc ngăn ngừa các chứng viêm xơ đường mật nguyên phát và bệnh xơ gan do mật nguyên phát. Cả hai căn bệnh trên đều có thể làm tổn hại đến các mô gan trong phạm vi rộng và cuối cùng chúng phát triển thành bệnh xơ gan nguy hiểm

 

 

 

Cơ chế bảo vệ gan của tinh nghệ vàng nano curcumin Nhật Bản

– Giải độc gan: tinh nghệ vàng Nano Curcumin Nhật Bản thúc đẩy sự hình thành của các enzyme có tác dụng giải độc gan, trong đó đặc biệt có Glutathione S-transferase, do đó chúng giúp tăng cường chức năng gan và hạ men gan.

– Giảm viêm gan, chống oxy hóa: tinh nghệ vàng Nano Curcumin Nhật Bản là chất chống oxy hóa mạnh, chúng ức chế các gốc tự do, bảo vệ tế bào gan. Nano Curcumin cũng sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các chất hóa học gây viêm gan (COX-2) nên giúp giảm viêm gan.

Tinh nghệ vàng nano curcumin Nhật Bản tinh chế từ nghệ tươi

– Giảm xơ gan: tinh nghệ vàng Nano Curcumin Nhật Bản có thể làm chậm quá trình xơ gan và giảm xơ gan thông qua quá trình làm lành những vết sẹo và tổn thương gan.

– Ức chế virus viêm gan: Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, tinh nghệ vàng Nano Curcumin Nhật Bản có thể ức chế sự sao chép của virus viêm gan A, B, C

– Giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ: tinh nghệ vàng Nano Curcumin Nhật Bản giúp giảm nồng độ cholesterol cao có trong máu và do đó ức chế hình thành gan nhiễm mỡ.

Trên đây là những kiến thức vô cùng hữu ích về tinh nghệ Nano curcumin Nhật Bản trong việc giúp phòng ngữa và điều trị viêm gan, xơ gan mãn tính. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe của mình và gia đình, bạn nên lựa chọn kỹ sản phẩm trước khi mua tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Shop nhat chat luong là cửa hàng chuyên cung cấp các mặt hàng được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Do đó, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng khi mua sản phẩm của shop.

Tác dụng chống viêm của curcumin co thể so sánh với những loại thuốc steroid va NSAID như indomethacin và phenylbutzone.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tính kháng viêm của curcumin liên quan đến ức chế tổng hợp prostaglandin thông qua ảnh hưởng của nó trên cycloxygenase (COX), một enzym quan trọng cho sự chuyển đổi của axit arachidonic voi prostaglanding.

Tuy nhiên curcumin rất khó tan trong nước và cũng rất khó hấp thu, và cũng rất dễ bị phân hủy bởi tia cực tím, vì thế theracurmin – nano curcumin hấp thụ cao sẽ là giải pháp cho bệnh viêm khớp.

 

Hiệu quả của Theracurmin trong điều trị bệnh viêm khớp được làm thí nghiệm lâm sàng tại khoa dược trường đại học Kyoto Nhật Bản.

 

Thí nghiệm được tiến hành với 50 bệnh nhân viêm khớp gối tuổi từ 40 trở lên, chia làm 2 nhóm mổi nhóm 25 người, nhóm 1 sử dụng giả dược và nhóm 2 dùng Theracurmin – nano curcumin 90 mg, ngày uống 2 lần vào buổi sáng và tối trong suốt 8 tuần, để theo dõi tac dụng phụ của Theracurmin, phân tich sinh hóa…trước và sau 8 tuần với sự hợp tác của hiệp hội xương khớp và chỉnh hình Nhật Bản.

Kết quả sau 8 tuần điều trị thì nhóm dùng Theracurmin 180mg/ngày giảm đáng kể các triệu chứng về bệnh đau khớp gối, trong khi nhóm giả dược thì không có gì thay đổi, kết quả được mô tả qua sơ đồ sau

Các điểm VAS cải thiện trong hai nhóm được trình bày như là ± SD. Ngoại trừ các bệnh nhân với điểm VAS ban đầu là 0,15 hoặc ít hơn, các điểm VAS cải thiện là lớn hơn đáng kể ở nhóm Theracurmin so với nhóm giả dược ở 8 tuần (P = 0,023)

 

 

Theracurmin – nghệ nano curcumin được nghiên cứu và sản xuất tại Nhật Bản là giải pháp hiệu quả cho điều trị viêm khớp