Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Cách chữa đau khớp hiệu quả nhất hiện nay
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chuyên Đề » Cách chữa đau khớp hiệu quả nhất hiện nay

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37
Cách chữa đau khớp hiệu quả nhất hiện nay

Cách chữa đau khớp hiệu quả nhất hiện nay


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Hiện nay các bác sĩ vẫn chưa thể nghiên cứu, tìm hiểu được nguyên nhân chính xác của bệnh thấp khớp là gì. Nhưng những yếu tố dưới đây chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của bệnh.

·         Giới tính: Phụ nữ là đối tượng tấn công của bệnh thấp khớp nhiều nhất. Theo thống kê, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh này cao hơn rất nhiều so với nam giới. Nguyên nhân là do thể trạng của nữ giới luôn yếu hơn của nam giới. Đặc biệt họ phải trải qua nhiều giai đoạn nhạy cảm, nguy hiểm và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như: mang thai, sinh nở, tiền mãn kinh và mãn kinh. Những thời điểm này khiến sức khỏe của phụ nữ đã yếu nay càng yếu hơn khiến các mầm bệnh dễ dàng hình thành và phát triển nhanh chóng.

·         Tiếp xúc nhiều với acetone, thuốc trừ sâu, xăng dầu: Theo nghiên cứu cho thấy, những đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc với những chất này sẽ có nguy cơ mắc bệnh thấp khớp cao hơn so với người khác.

·         Gen di truyền: Nếu gia đình hay họ hàng của bạn có người đã bị mắc căn bệnh này thì bạn sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh cao hơn so với những người gia đình không có tiền sử với bệnh này.

·         Chế độ dinh dưỡng thiếu hợp lý: Đây cũng là một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của bệnh. Một chế độ ăn thiếu các chất dinh dưỡng tốt cho xương, sụn, khớp như canxi, chất tạo nhầy cho các khớp sẽ khiến sức đề kháng của bạn yếu đi nhất là những người béo phì.

·         Tuổi tác: Theo thống kê của Bộ Y tế, những bệnh nhân có độ tuổi từ 25-50 thường dễ mắc bệnh thấp khớp nhất là phụ nữ trung niên, đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Trẻ em có tỷ lệ mắc bệnh này rất ít.

Người lớn tuổi sẽ dễ mắc bệnh thấp khớp hơn

·         Hút thuốc lá: Trong thuốc lá không chỉ có chứa những chất gây ung thư mà còn chứa một số chất không tốt cho xương khớp. Khi cơ thể bạn có sức đề kháng yếu, ngay lập tức bạn sẽ mắc bệnh.

·         Thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hay môi trường nhiễm khuẩn và ít vận động cũng là những yếu tố tác động không tốt đến hệ miễn dịch của cơ thể cũng như là chất xúc tác giúp các mầm bệnh về xương khớp hình thành và phát triển.

Triệu chứng của bệnh

Ở mỗi giai đoạn, mỗi trường hợp bệnh đều có những biểu hiện khác nhau. Khi bệnh thấp khớp mới hình thành, người bệnh sẽ hay gặp cảm giác chân tay tê, hơi đau, thường xuyên nhức mỏi nhất là buổi sáng khi thức giấc sẽ có những hạn chế trong cử động.

Ngoài ra, bệnh còn có những biểu hiện khác như: sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi, ăn không ngon miệng, uể oải, có cảm giác chán ăn; các khớp tay, khớp chân bị đau, sưng tấy, các khớp có thể bị tê cứng trong thời gian dài, khó cử động; dưới da xuất hiện các nốt mẩn đỏ, lan rộng dần.

Bệnh gây ra những cơn đau nhức khó chịu

Trước khi bệnh có những diễn biến nghiêm trọng bạn nên đến gặp bác sĩ để được khám và điều trị. Để hỗ trợ điều trị bệnh, bạn nên uống thêm một số thuốc để làm chậm quá trình bệnh phát triển, giảm các cơn đau. Bạn có thể lựa chọn những dòng sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản như thuốc Glucosamine Ex 1500 mg được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Trong thuốc có chứa Glucosamine và Chondroitin giúp thay đổi những thương tổn trong sụn, khớp, kích thích sản sin các mô liên kết xương đồng thời làm tăng sinh chất nhầy dịch khớp giúp giảm các cơn đau nhức, tăng khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Bồ kết rất tốt cho xương

–          Hòa lòng trứng gà với hạt cải đã tán bột rồi bôi lên những chỗ khớp bị đau, sưng và buộc lại bằng vải mềm. Mỗi ngày, bạn lại thay một lần, kiên trì đắp một thời gian bạn sẽ thấy có kết quả.

–          Dùng hành cả rễ, lá ngải cứu, gừng bỏ vỏ giã nát cùng nhau rồi đổ thêm chút rươu vào để xào nóng lên. Sau đó dùng hỗn hợp này đắp lên những khu vực khớp bị đau. Cuối cùng lấy lá thầu dầu đắp lại chứ không được lấy vải buộc nhé. Làm liên tục mỗi ngày từ 5 đến 6 lần, kiên trì làm đến khi các khớp không còn sưng tấy nữa.

–          Dùng kim ngân hoa cải lá trộn cùng rượu và xào nóng lên. Sau đó đắp lên khu vực bị đau. Kiên nhẫn đắp trong một thời gian bạn sẽ thấy những cơn đau sẽ ít hơn rồi mất dần.

Bài thuốc Đông y với lươn

Lươn là một loại thực phẩm rất quen thuộc với người Việt Nam và rất dễ kiếm. Nó không chỉ là loại thực phẩm mà còn là nguyên liệu dùng làm bài thuốc Đông y rất hiệu quả. Lươn có tính ấm nên có tác dụng điều trị bệnh thấp khớp rất hiệu quả. Nó có tác dụng trừ phong thắng thấp, bổ ích hư tổn, cuồng cân tráng cốt, tăng sức đề kháng cho cơ thể nhất là những người bị mỏi mệt, đau nhức xương khớp.

Lá lốt và lươn khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành món ăn bổ dưỡng cho bệnh nhân thấp khớp

Chả lươn cuốn lá lốt là một món ăn rất dễ làm, bạn nên làm món ăn này thường xuyên khi mắc bệnh thấp khớp. Cách làm rất đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch lươn rồi cắt khúc nhỏ, đem ướp với gừng, tiêu, tỏi rồi dùng lá lốt cuốn lại mang chiên hoặc nướng để ăn với cơm.

Lá lốt có vị cay, tính ấm, lươn cũng có tính ấm, vị ngọt nên khi kết hợp với nhau sẽ có tác dụng điều trị các triệu chứng đau xương khớp, tê chân tay rất tốt. Ngoài ra, bạn có thể làm thành bột lươn để hòa với cháo ăn. Cách làm cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần mua loại lươn to rồi ngâm với rượu trắng. Sau đó mang hong hô rồi mới mổ lấy nội tạng và sấy khô nghiền mịn, để trong lọ nút kín lại để dùng dần. Mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần dùng khoảng 15g. Bạn có thể hòa với rượu trắng để uống hoặc trộn với cháo để ăn trong hai tháng.

Những bài thuốc trên cần sự kiên nhẫn và thực hiện đều đặn thì mới có tác dụng, kết quả cũng sẽ là từ từ chứ không thể có tức khắc. Bạn có thể sử dụng thuốc trị đau khớp Glucosamine 1500 mg Nhật Bản thay vì lịch kịch chuẩn bị những bãi thuốc như trên. Thuốc được điều chế dưới dạng viên nén, có tác dụng điều trị các bệnh về xương khớp, hạn chế các cơn đau khớp và rất nhiều công dụng khác. Bạn có thể truy cập vào website: http://http://shopnhatchatluong.com/vi/để biết thêm thông tin chi tiết.